Suspenzija certifikata

Zahtjev za suspenzijom certifikata podnosi se odmah nakon utvrđivanja okolnosti koje zahtijevaju njihovu suspenziju.

Zahtjev za suspenzijom certifikata građanin može podnijeti:

  • osobno korištenjem elektroničke usluge na Portalu Moja eOI
  • podnošenjem zahtjeva u policijskoj upravi/postaji.

 

Razlozi za suspenziju certifikata su:

  • sumnja u gubitak ili krađu osobne iskaznice
  • sumnja u zlouporabu ili neautorizirano korištenje privatnog ključa
  • nemogućnost pravodobnog dolaska u policijsku upravu/postaju radi podnošenja zahtjeva za opoziv certifikata.

 

Povlačenje suspenzije certifikata

Razlog za povlačenje suspenzije certifikata je pronalazak eOI, odnosno prestanak razloga zbog koga je tražena suspenzija certifikata.

U slučaju prestanka razloga za suspenziju certifikata, osoba može u roku od 8 dana od podnošenja zahtjeva za suspenzijom zahtijevati povlačenje suspenzije certifikata.

Nakon povlačenja suspenzije, certifikati će postati važeći i ponovo će se moći koristiti. 

 

Ako osoba u roku od 8 dana ne podnese zahtjev za povlačenje suspenzije certifikata, certifikat će biti trajno opozvan i više se neće moći koristiti.
U tom slučaju osoba treba podnijeti zahtjev za izdavanje novih certifikata, odnosno nove osobne iskaznice.