AKD PKI

U AKD-u je uspostavljena PKI (Public Key Infrastructure) infrastruktura koja omogućuje izdavanje certifikata za eOI. 

AKD PKI 

PKI infrastruktura je uređena je hijerarhijski i sastoji se od:

  • krovnog ovjerovitelja AKDCA Root, koji samom sebi izdaje certifikat i
  • podređenog ovjerovitelja HRIDCA, koji izdaje certifikate fizičkim osobama.

Certifikati koje izdaje AKD PKI su kvalificirani i izdaju se u skladu sa Zakonom o elektroničkom potpisu, Uredbom EU, te vezanim pod zakonskim aktima i normama.

Certifikati su usklađeni s pravilima za „QCP public + SSCD“ prema normi EN 319 411-2.

AKD je upisan u evidenciju ministarstva nadležnog za poslove gospodarstva kao davatelj usluga certificiranja koji obavlja usluge izdavanja kvalificiranih certifikata.