Ugovor o davanju usluga certificiranja

Ugovor o davanju usluga certificiranja se potpisuje prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanjem osobne iskaznice između fizičke osobe, podnositelja zahtjeva za izdavanje certifikata na elektroničkoj osobnoj iskaznici, i Agencije za komercijalnu djelatnost d.o.o. (AKD), upisane u evidenciju ministarstva nadležnog za poslove gospodarstva kao davatelj usluga certificiranja koji obavlja usluge izdavanja kvalificiranih certifikata.

Podnositelj zahtjeva za izdavanje certifikata potpisom Ugovora daje AKD-u pravo upravljanja njegovim osobnim podacima potrebnim za izdavanje i upravljanje certifikatima. S druge strane AKD preuzima obvezu primjerenog ophođenja s istima u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i vezanim podzakonskim aktima. 

Ugovor o pružanju usluga certificiranja (maloljetni)

Ugovor o pružanju usluga certificiranja (punoljetni)

Prava i obveze vezani uz korištenja certifkata

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice osoba potpisuje Ugovor o davanju usluga certificiranja putem kojeg izjavljuje da je upoznata s pravima i obvezama vezanim uz korištenja certifikata. 

Prava i obveze svih sudionika u poslovnom procesu izdavanja i upotrebe certifikata su sastavni dio:

AKD PKI Općih pravila davanja usluga certificiranja te

HRIDCA Pravilnika o postupcima certificiranja

a koje izdaje davatelj usluga certificiranja.