Opoziv certifikata

Opoziv certifikata podrazumijeva poništenje važenja izdanog certifikata.

Nakon podnošenja zahtjeva za opoziv certifikata, certifikat više nije moguće povući ni obnoviti. Nakon toga potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje novog certifikata, odnosno zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice.

Odmah nakon opoziva certifikata informacija o tome objavljuje se na listi opozvanih certifikata davatelja usluga certificiranja.

Opoziv certifikata osoba može obaviti isključivo osobno podnošenjem zahtjeva u policijskoj upravi/postaji.

 

Razlozi za opoziv certifikata su:

  • Kvar, gubitak ili krađa osobne iskaznice.
  • Zlouporaba ili neautorizirano korištenje privatnog ključa.
  • Prestanak važenja certifikata prije isteka roka na koji je certifikat izdan zbog razloga koji su propisani čl. 15 Zakona o osobnoj iskaznici.
  • Ako su se promijenili podaci o osobnom imenu ili osobnom identifikacijskom broju, osoba je dužna zatražiti opoziv u roku od 2 dana od dana nastanka promjene.
 

Opozvani certifikat nije moguće obnoviti.
U slučaju opoziva certifikata osoba treba podnijeti zahtjev za izdavanje novih certifikata, odnosno nove osobne iskaznice