eOI mi je aktivirana, ali čitač ne prepoznaje karticu prilikom pokušaja spajanja na NIAS. Poruka koju dobivam je „umetnite karticu u čitač“ premda je kartica već u čitaču, a ni pokušaj ponovnog umetanja nije prepoznat.

Za nesmetan rad preporučujemo sljedeće testirane web preglednike i njihove verzije u Windows okruženju:

 • Google Chrome verzije 43 i više
 • Internet Explorer verzije 9 i više
 • Opera 30 i više
 • Firefox 52.0.x.

U slučaju korištenja Internet Explorera potrebno je podesiti sigurnosne postavke preglednika na sljedeći način:

 • Otvoriti Internet Explorer preglednik
 • U postavkama preglednika odabrati Internet Options
 • Odabrati tab Security
 • Deaktivirati postavku Enable Protected Mode
 • Potvrditi promjenu postavke gumbom Apply.

Ponoviti cjelokupni postupak identifikacije osobnom iskaznicom na stranicama e-usluga.

Ukoliko prethodna opcija ne daje željene rezultate potrebno je podesiti postavke Windows sustava na sljedeći način:

 • Otvoriti Control Panel i odabrati User Accounts
 • Odabrati Change User Account Control settings
 • Postaviti klizač na Never notify
 • Potvrditi promjene postavke gumbom OK.

Ponoviti cjelokupni postupak identifikacije osobnom iskaznicom na stranicama e-usluga.