Ne mogu se prijaviti - certifikat nije valjan

Windows

Koristite li posljednju verziju eID Middlewarea?

Imate li instaliranu verziju Middlewarea za osobne iskaznice ili za korporativne kartice? Ako na putanji C:\Program Files\AKD pronalazite samo folder "eID KID Middleware" a ne "eID Middleware", potrebno je preuzeti Middleware za osobnu iskaznicu. Možete ga preuzeti nakon prijave na svoj Moja eOI portal (eoi.akd.hr), odabirom izbornika “Preuzimanje eOI softverskog paketa” I odabirom verzije adekvatne za vaš operativni sustav.

Provjerite radi li ručni uvoz certifikata: unutar eID Client aplikacije, pri vrhu ekrana odaberite izbornik Certifikati te opciju uvoz certifikata.

Ako dobijete poruku da uvoz nije uspio, provjerite drivere kartice: u device manageru provjerite učitava li se kartica pod poljem pametne kartice (NE čitači pametnih kartica) ili ostali uređaji. Ako piše da je „Unknown smart card“ odaberite opciju ručnog dodavanja drivera te ga odaberite na putanji C:\Program Files\AKD\eID Middleware\minidriver. Nakon toga izvadite karticu iz čitača, vratite ju, pokrenite Client i pokušajte ponovno uvesti certifikate.

Također možete provjeriti je li pokrenut servis Certificate Propagation: u start meni utipkati Services – i pogledajte da li je servis Certificate Propagation (Raspačavanje certifikata) u Running modu, ako nije ručno ga pokrenite, izvadite karticu iz čitača, vratite ju, pokrenite Client i pokušajte uvesti certifikate.

Ako dobijete poruku da su certifikati uspješno uvezeni, zatvorite pretraživač, ponovno ga pokrenite i ponovite prijavu.

Moguće je da antivirusni program, vatrozid ili neka druga aplikacija uzrokuje smetnje pri radu s certifikatima. U tom slučaju radi se o lokalnom problemu te je potrebno kontaktirati osobu koja održava vaše računalo kako bi se ustanovio uzrok problema.

MacOS

Molimo vas da se prijavite na sustav preko Firefox preglednika. Prije korištenja potrebno je učitati PKCS 11 modul:

  • Odaberite postavke pretraživača
  • U polju Security & Privacy pri dnu odaberite Security Devices
  • Odaberite opciju Load te u polje module filename unesite putanju: /usr/local/lib/pkcs11/libEidPkcs11.dylib
  • Pritisnite OK i pokušajte se prijaviti