Aktivacija eOI - PIN i PUK

eOI je moguće koristiti tek nakon što se provede postupak aktivacije prema uputama koje su dostupne na Portalu, a korištenjem aktivacijskog podatka dobivenog u sigurnosnoj omotnici.

 

Tijekom postupka aktivacije kartice postavlja se:

  • PIN1 za zaštitu identifikacijskog privatnog ključa
  • PIN2 za zaštitu potpisnog privatnog ključa
  • PUK podatak koji se koristiti u slučaju da je bilo koji PIN zaključan.
 

Upamtite ili zapišite PIN-ove i PUK. Ako zapišete PIN-ove i PUK, pobrinite se za to da ih pohranite na sigurnom mjestu.
Nikada ne čuvajte zapisane podatke o PIN i PUK brojevima uz svoju eOI!
Ako posumnjate da je Vaš PIN ili PUK otkriven, odmah ga promijenite!

 

Tijekom korištenja eOI osoba treba voditi računa o sljedećem:

  • Nakon 6 uzastopnih pokušaja unosa pogrešnog PIN-a kartica će se zaključati.
  • Zaključana kartica se može otključati korištenjem PUK vrijednosti.
  • Nakon 6 uzastopnih pokušaja unosa pogrešnog PUK-a kartica će se blokirati i osoba mora doći u PU/PP gdje će autorizirana osoba izvršiti deblokadu kartice.