Prijava na NIAS korištenjem elektroničke osobne iskaznice

Poštovani korisnici,

Obavještavamo vas da će od dana 15.5.2018. za potrebe prijave na NIAS sustav biti obvezna upotreba Middleware programskog paketa u verziji najmanje v2.0.3.

Molimo Vas da ažurirate svoju trenutnu verziju Middleware programskog paketa preuzimanjem aktualne instalacije s portala Moja eOI.

S poštovanjem,
eOI