Pravni okvir za eOI

Osobna iskaznica je elektronička javna isprava kojom hrvatski državljanin dokazuje identitet, hrvatsko državljanstvo, spol, datum rođenja i prebivalište u Republici Hrvatskoj. Pravo na osobnu iskaznicu imaju svi hrvatski državljani bez obzira na godine starosti i prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Osobna iskaznica obvezna je isprava za hrvatske državljane starije od 18 godina s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Osobe mlađe od 18 godina ne trebaju imati osobnu iskaznicu, ali je za njih mogu ishoditi roditelji kao zakonski zastupnici.

Hrvatski državljani koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, bez obzira na godine starosti, ne moraju imati hrvatsku osobnu iskaznicu, ali je mogu ishoditi ako to žele.