Provjera statusa certifikata

Valjanost certifikata preduvjet je za korištenje elektroničkih usluga putem eOI. Davatelj usluga certificiranja omogućuje provjeru liste opozvanih certifikata na sljedećim adresama:

AKDCA Root

 

HRIDCA

 

Provjeru valjanosti vlastitih certifikata osobe mogu obaviti i na portalu Moja eOI.