eOI

Dobro došli na internetske stranice o elektroničkoj osobnoj iskaznici (eOI) građana Republike Hrvatske.

Svaka eOI sadrži osobne identifikacijske podatke koje su utisnuti na površini kartice i koji su u elektroničkoj formi pohranjeni u čipu kartice.

Osobe, u ovisnosti o njihovoj starosti, na čipu eOI dobivaju privatni i javni ključ te pripadajući certifikat.

  • eOI izdana osobama starijim od 5 i mlađima od 18 godina sadrži identifikacijski certifikat
  • eOI izdana osobama starijim od 18 godina uz identifikacijski certifikat sadrži i potpisni certifikat
  • Osobe starije od 65 godina na zahtjev mogu dobiti eOI sa ili bez certifikata.

Više o certifikatima može se saznati ovdje.

Hrvatska elektronička osobna iskaznica ima sve funkcionalnosti europske kartice građana što ju čini interoperabilnom i prikladnom za korištenje u elektroničkom poslovanju na nacionalnom i Europskom nivou. 

Osobe su dužne pažljivo koristiti i čuvati eOI, te poduzeti odgovarajuće mjere zaštite od zlouporabe ili neautoriziranog korištenja privatnog ključa.

 

Korištenje eOI

Prije korištenja eOI osoba je dužna:

  • registrirati se na portal Moja eOI
  • preuzeti i instalirati programski paket eID Middleware
  • aktivirati elektronički dio eOI.

Prije korištenja eOI pažljivo pročitajte upute i informirajte se o ispravnom načinu instalacije, aktivacije i korištenja eOI.